Papoušek . zpět

Papoušek žako velký

Papoušek žako velký

Papoušek liberijský

Papoušek kapský mosambický

Papoušek kapský mosambický

Papoušek kapský mosambický

Papoušek kapský mosambický

Papoušek kapský mosambický
.

Papoušek kapský západní

Papoušek kapský západní

Papoušek kapský západní

Papoušek kapský západní

Papoušek kapský západní

Papoušek kapský západní

Papoušek kapský západní

Papoušek kapský západní

Papoušek kapský západní

Papoušek konžský

Papoušek konžský

Papoušek konžský

Papoušek senegalský východní

Papoušek senegalský východní
.

Papoušek senegalský červenobřichý

Papoušek senegalský červenobřichý
.

Papoušek žlutotemenný

Papoušek žlutotemenný

Papoušek žlutotemenný

Papoušek červenobřichý

Papoušek červenobřichý

Papoušek červenobřichý

Papoušek červenobřichý

Papoušek červenobřichý

Papoušek červenobřichý

Papoušek ruppellův

Papoušek ruppellův
.

Papoušek hnědohlavý jižní

Papoušek hnědohlavý jižní
.

Papoušek hnědohlavý východní

Papoušek hnědohlavý východní

Papoušek hnědohlavý východní